Budějovická pohřební služba Thanatos

O nás

Odchod blízkého je těžká chvíle pro každého z nás. Proto dovolte, abychom Vám tuto složitou životní situaci co nejvíce ulehčili. Naše pohřební služba zjišťuje veškeré pohřební a hřbitovní služby spjaté s odchodem vašeho blízkého. Jsme zde pro Vás, abychom splnili Vaše představy posledního rozloučení či přání zesnulé osoby.

Odborně proškolení pracovníci pohřební služby Vám v první řadě poskytnou informace týkající se vystavení úmrtního listu, vyřízení sociálních dávek, notářského řízení, vdovského, sirotčího důchodu aj. a informace týkající se průběhu smutečního rozloučení (výběr rakví, smutečního oznámení, hřbitovních doplňků aj.).

Nespornou výhodou naší pohřební služby je poskytování vlastní květinové výzdoby. Tzn., že květiny jsou vázány floristkami v našem květinářství, tudíž je zcela na Vás, jak bude květinová výzdoba vypadat. Pracovnice květinářství jsou schopny přizpůsobit se Vašemu přání (tvar kytice, velikost kytice, cena kytice aj.. S květinovou výzdobou se pojí i tisk smutečních stuh.)

Informace pro pozůstalé

Postup při úmrtí doma

Pokud došlo k úmrtí blízkého doma, zavolejte lékaře (155) a současně pohřební službu. Následně pohřební služba odveze zemřelého do chladicího zařzení, případně na nařízenou pitvu a předá pozůstalým informace k vyřízení pohřbu.

Postup při úmrtí v nemocnici

Nemocnice nebo jiné zdravotnické zařízení Vás informuje o úmrtí blízkého, pak kontaktujte pohřební službu nebo se zastavte v kanceláři u nemocnice nebo u hřbitova v Českých Budějovicích.

Ke sjednání pohřbu je potřeba:

Občanský průkaz, občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici), kartička zdravotní pojišťovny, oblečeni pro zesnulého, finanční záloha

Pohřební služby

Pohřební služba zajistí:

Pohřeb

Pohřeb s obřadem (v obřadní síni krematoria v Českých Budějovicích), církevní pohřeb (v kapli na hřbitovech v Mladém, sv. Otýlie nebo ve Vámi vybraném kostele), pohřeb bez obřadu, výkop hrobu a přípravu hrobky na pohřeb

Doprava

Převoz zesnulého ze zdravotnického zařízení i z domova v tuzemsku i ze zahraničí, autobusová doprava na pohřeb

Ostatní služby

Prodej doplňků (urny, lampičky, vázičky, skříňky na urny, keramické fotorámečky, svíčky atd.), smuteční vazba a květinové dary, hudba na pohřeb (živou, reprodukovanou), tisk stuh na květiny, výzdoba hrobu a drobné kamenické práce, navrácení dokladů po zemřelém příslušným úřadům, tisk parte na počkání v kanceláři pohřební služby, památeční sklo

V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele Vám sdělujeme, že v případě, že dojde mezi námi a Vámi jako spotřebitelem
ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2