Budějovická pohřební služba Thanatos

NONSTOP linka

+420 722 321 123

O nás

Odchod blízkého je těžká chvíle pro každého z nás, proto dovolte, abychom Vám tuto složitou životní situaci co nejvíce ulehčili a seznámili Vás s možnostmi pohřbení zemřelého. Naše pohřební služba působí ve dvou pobočkách v Českých Budějovicích a zajišťuje služby více než 10 let převážně v Jihočeském kraji. Jsme zde pro Vás, abychom splnili Vaše představy posledního rozloučení či přání zesnulé osoby.

Nejběžnější způsob pohřbení v Česku je kremace. Zpopelnění v krematoriu jak jej známe má u nás více jak stoletou tradici. Od roku 1924 mají i České Budějovice své krematorium, které bylo postaveno vedle kaple sv. Otýlie na hřbitově. Provoz se v roce 1980 přesunul do nově postavené budovy rovněž v areálu hřbitova sv. Otýlie, kde po modernizacích a rekonstrukcích funguje dodnes.

Zpopelnění je možné objednat formou

kremace bez obřadu Po objednání služeb je zemřelý oblečený a upravený převezen ke zpopelnění bez účasti rodiny). Po domluvě je možné i u kremace bez obřadu absolvovat krátké rozloučení u otevřené rakve pro několik blízkých před samotným zpopelněním.

kremace s obřadem Po domluveném rozloučení v obřadní síni, kostele, hřbitově nebo u Vás doma je zemřelý převezen ke zpopelnění do krematoria v Českých Budějovicích.

Dalším způsobem pohřbení je uložení zemřelého do hrobu nebo hrobky. Pohřeb do země bývá nákladnější a rovněž se může uskutečnit po smutečním obřadu nebo bez něj.

V kanceláři pohřební služby Vám předáme informace o vystavení úmrtního listu, o dědickém řízení, o vdoveckém důchodu a dalších postupech.

Můžete předat doklady zemřelého (Občanský průkaz, řidičský průkaz, karta pojištěnce, aj.) k navrácení příslušným úřadům.

Vyberete možnost pohřbu zemřelého a s tím související služby. (rakev, parte, květiny, hudbu, urna)

Předáte oblečení případně drobné milodary k uložení do rakve.

Při objednání služeb také dostanete jasnou informaci o ceně pohřbu.

V našich kancelářích nabízíme i široký sortiment hřbitovního zboží ( lampy, vázy, urny, svíčky, památeční sklo, fotografie na pomníky atd.)

V provozovně u hřbitova sv. Otýlie ( Horní 2625, České Budějovice) provozujeme kromě kanceláře pohřební služby i květinářství. Květiny koupíte na místě, ale také rozvážíme po Českých Budějovicích a okolí.

Informace pro pozůstalé

Postup při úmrtí doma

Pokud došlo k úmrtí blízkého doma, zavolejte lékaře (155) a současně pohřební službu. Následně pohřební služba odveze zemřelého do chladicího zařzení, případně na nařízenou pitvu a předá pozůstalým informace k vyřízení pohřbu.

Postup při úmrtí v nemocnici

Nemocnice nebo jiné zdravotnické zařízení Vás informuje o úmrtí blízkého, pak kontaktujte pohřební službu nebo se zastavte v kanceláři u nemocnice nebo u hřbitova v Českých Budějovicích.

Ke sjednání pohřbu je potřeba:

Občanský průkaz, občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici), kartička zdravotní pojišťovny, oblečeni pro zesnulého, finanční záloha

Pohřební služby

Pohřební služba zajistí:

Pohřeb

Pohřeb s obřadem (v obřadní síni krematoria v Českých Budějovicích), církevní pohřeb (v kapli na hřbitovech v Mladém, sv. Otýlie nebo ve Vámi vybraném kostele), pohřeb bez obřadu, výkop hrobu a přípravu hrobky na pohřeb

Doprava

Převoz zesnulého ze zdravotnického zařízení i z domova v tuzemsku i ze zahraničí, autobusová doprava na pohřeb

Ostatní služby

Prodej doplňků (urny, lampičky, vázičky, skříňky na urny, keramické fotorámečky, svíčky atd.), smuteční vazba a květinové dary, hudba na pohřeb (živou, reprodukovanou), tisk stuh na květiny, výzdoba hrobu a drobné kamenické práce, navrácení dokladů po zemřelém příslušným úřadům, tisk parte na počkání v kanceláři pohřební služby, památeční sklo

V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele Vám sdělujeme, že v případě, že dojde mezi námi a Vámi jako spotřebitelem
ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2